Search
Close this search box.

สนับสนุนเรา

HaRDstories เป็นสื่อไม่แสวงหากำไรที่มีความเป็นอิสระในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

แต่เราเปิดรับเงินสนับสนุนเพื่อช่วยยกระดับการทำงาน นำเรื่องราวสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมออกจากมุมมืดและถ่ายทอดสู่สาธารณะ คุณสามารถช่วยเราฉายแสงเรื่องราวของผู้คนที่สู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง

เงินบริจาคใช้เพื่ออะไร? เงินบริจาค 100% จะเป็นทุนทำงานให้นักข่าวและช่างภาพท้องถิ่น ค้ำจุนงานข่าวคุณภาพที่ HaRDstories ตั้งใจรักษา