Search
Close this search box.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ HaRDstories ทุกคน และเราปฏิบัติตามแนวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลผู้ใช้ เช่น ที่อยู่ IP และคำขอเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ จะมีการรวบรวม แต่เป็นการรวบรวมเพื่อนำมาใช้ภายในและใช้ในรูปแบบของข้อมูลโดยสรุปเท่านั้น เราจะไม่รวบรวมข้อมูลชีวประวัติส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนแต่อย่างใด และข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ที่อยู่อีเมล) ที่ผู้ใช้กรอกในเว็บไซต์นี้จะใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของ HaRDstories เท่านั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลที่สามแต่อย่างใด HaRDstories ให้ความสำคัญต่อการปกป้องและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือผู้ที่สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ผู้ใช้ให้เราหรือที่เรารวบรวมจากผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และเราจะเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเคร่งครัด และเราร่วมงานกับองค์กรอื่นที่มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเราเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับเราจะนำมาใช้สำหรับบริการที่ผู้ใช้ร้องขอเท่านั้น HaRDstories ไม่ขาย เช่า หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด

 

ข้อมูลที่เรารวบรวม

การดำเนินการเว็บไซต์ของเราอาจมีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ดังนี้:

  • รายละเอียดการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราและทรัพยากรที่ผู้ใช้เข้าถึง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการจราจร ข้อมูลตำแหน่ง เว็บบล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้จากการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา เช่น การสมัครรับจดหมายข่าวของเรา
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้เราเมื่อมีการสื่อสารกับเราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

การใช้คุกกี้

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในบางครั้ง เพื่อนำมาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงบริการของเราและใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่รวบรวมจะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้เป็นการส่วนตัว แต่จะรวบรวมเป็นข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลสถิตินี้จะไม่มีการระบุรายละเอียดส่วนบุคคลใด ๆ

ในทำนองเดียวกันกับข้างต้น เราอาจใช้ไฟล์คุกกี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปของผู้ใช้ เมื่อมีการใช้งานคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อัตโนมัติ ไฟล์คุกกี้นี้จะถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ขณะที่คุกกี้ที่มีข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้แก่ผู้ใช้

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้ ผู้ใช้อาจเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ปฏิเสธคุกกี้ได้ โปรดทราบว่า หากผู้ใช้เลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เรา

 

การใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้

ข้อมูลที่เรารวบรวมและจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จะนำมาใช้สำหรับการให้บริการของเราเป็นหลัก นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอที่เกี่ยวกับบริการของเราแก่ผู้ใช้
  • เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อผู้ใช้

เราจะติดต่อผู้ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามติดต่อผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ให้ความยินยอมและโดยวิธีการที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมเท่านั้น

 

การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้

อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่ผู้ใช้มอบให้เรา การที่ผู้ใช้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา แสดงว่าผู้ใช้ยอมรับให้มีการถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผล

โปรดวางใจได้ว่า เราให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเราใช้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์และส่วนเก็บบันทึกข้อมูลที่มีความมั่นปลอดภัยและตั้งอยู่ในประเทศที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม การส่งต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้มีความปลอดภัยทั้งหมดแต่อย่างใด ดังนั้นเราจึงไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งถึงเราทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวจึงถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ในกรณีที่เราได้ให้รหัสผ่านแก่ผู้ใช้ (หรือรหัสผ่านที่ผู้ใช้เลือกใช้) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เรา ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนี้เป็นความลับเอง

 

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้หรือตามที่กฎหมายกำหนด