สืบพยานนัดแรก คดีมลพิษหนองพะวา

ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

“นี่เป็นจุดเริ่มต้นการทำงานของกระบวนการยุติธรรม ผลจะนำไปสู่การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องจับตา”

สนิท มณีศรีและมูลนิธิบูรณะนิเวศเฝ้ามองมลพิษในดินและแหล่งน้ำกลางชุมชนเกษตรเล็กๆ “หนองพะวา” จ.ระยอง หลายปีที่ผ่านมา จากแย่ยิ่งกลายเป็นเลวร้าย แต่วันนี้ ความเป็นธรรมอาจจะไม่ได้เป็นแค่ฝัน

สัปดาห์นี้ สนิทกับชาวหนองพะวาอีก 14 รายร่วมนัดสืบพยานคดีที่ฟ้องโรงงานรีไซเคิลเป็นครั้งแรก หลังจากทนมลพิษมากกว่าสิบปี สองปีก่อน ชุมชนรวมกันฟ้องบริษัทให้ชดใช้ 47 ล้านบาทและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

โรงงานรีไซเคิลขยะเป็นธุรกิจที่ขยายตัวทั่วไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออก หลังจากจีนยกเลิกการนำเข้าขยะพลาสติกและนักลงทุนย้ายโรงงานมาเปิดในไทยจำนวนมาก ซึ่งหลายแห่งขาดการควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน

อ่านเรื่องราวของหนองพะวาและชุมชนที่รอคอยความยุติธรรม ปัญหาไม่รู้จบ : ชุมชนชาวไร่สู้มลพิษในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

error: Content is protected !!