Search
Close this search box.

ไทยเตรียมปลดล็อกให้งานบริการทางเพศถูกกฎหมาย หวั่นชะลอเพราะเลือกตั้ง

ภาพโดย EMPOWER
ภาพโดย EMPOWERr

กรุงเทพฯ – ประเทศไทยเตรียมคลอดกฎหมายครั้งสำคัญ หนุนโดยพนักงานบริการและกลุ่มทำงานด้านสิทธิ ปลดล็อกให้งานบริการทางเพศถูกกฎหมายและคุมครองแรงงาน เข้าถึงประกันสังคมและจัดระเบียบสถานที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนในธุรกิจที่มีอยู่ยาวนาน 

“พ.ร.บ.เกี่ยวกับการค้าประเวณีฉบับปัจจุบันใช้มาแล้วกว่า 27 ปี ถือว่าล้าหลังเพราะสังคมเราได้เปลี่ยนไปแล้ว” จินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าว “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยว่างานบริการทางเพศที่สมัครใจไม่ควรถูกทำให้เป็นอาชญากรรม”

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ที่นำผลักดันเรื่องนี้ เผยว่าได้มีการผลักดันให้งานค้าบริการเป็นเรื่องถูกกฎหมายในไทยมาแล้วหลายสิบปี โดยกลายเป็นกระแสหลังจากปี 2559 ได้มีการบุกตรวจจับอ่าวอบนวดครั้งใหญ่ภายใต้แนวทางปราบปรามการค้ามนุษย์ การบุกจับครั้งนั้นทำให้มีพนักงานบริการกว่า 400 รายที่ตกงานและไม่ได้เงินเยียวยา และยังมีอีกหลายร้อยคนที่ถูกจับกุมและตั้งข้อหา “มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการค้าบริการ” 

วงเสวนาเรื่องร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพนักงานบริการตัวใหม่ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อ 16 มีนาคม 2566 ภาพโดย EMPOWER

ร่างพ.ร.บ.มุ่งทำให้งานค้าบริการถูกหมายและกำหนดอายุขั้นต่ำคนขายบริการอายุต้อง 18-20 ปีขึ้นไป ขณะที่ผู้ที่จะซื้อบริการอายุต้อง 20 ปีขึ้นไป “ผู้ค้าบริการทางเพศต้องสมัครใจท่ีจะทำ หากถูกบังคับให้ทำ จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์” ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว

กฎหมายตัวใหม่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่จ้างผู้ให้บริการทางเพศจดทะเบียนเพื่อใบอนุญาตและตรวจสอบว่าทำตามกฎหมาย เช่น จัดสภาพการทำงานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน ร่างพ.ร.บ.ตัวดังกล่าวได้พัฒนาร่วมกันโดยหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ตำรวจและพนักงานบริการ

ทันตา เลาวิลาวัณยกุล ตัวแทนพนักงานบริการและมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ เล่าถึงประสบการณ์ที่เธอและเพื่อนร่วมงานถูกละเมิดและได้ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมเป็นเวลาหลายปีเพราะสถานะการทำงานที่ผิดกฎหมาย เธอเชื่อว่ากฎหมายตัวใหม่จะเป็นเรื่องดีและช่วยป้องกันการเอาเปรียบและทำให้พนักงานบริการทางเพศได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาค

การร่างพ.ร.บ.นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สังคมไทยจะยอมรับว่างานบริการทางเพศเป็นงานถูกกฎหมายและยอมรับความสำคัญของภาคส่วนนี้ในเศรษฐกิจประเทศ

อย่างไรก็ตาม การเสนอร่างพ.ร.บ.วันนี้ยังเจออุปสรรคหลายอย่าง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและผ่านการพิจารณาโดยรัฐสภา รวมถึงการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมที่จะเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาล