Search
Close this search box.

ชาวหนองพะวาชนะคดีโรงรีไซเคิล 47 ล้านบาท 

ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

วันนี้ ศาลจังหวัดระยองพิพากษาตัดสินให้ชาวบ้านหนองพะวา จ.ระยอง ได้รับค่าเสียหายจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลจากโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ต้นยางของชาวบ้านในพื้นที่ยืนต้นตายและแหล่งน้ำปนเปื้อนจนไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้

หลังจากต่อสู้มากกว่าสิบปี ปี 2564 ชาวบ้าน 15 รายยื่นฟ้องบริษัทให้เยียวยาเป็นเงิน 47 ล้านบาท ซึ่งวันนี้ ศาลตัดสินให้โรงงานรีไซเคิลจ่ายค่าเสียหายชุมชนและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในที่ดินชาวบ้านกับหนองน้ำสาธารณะ

หนองพะวาเป็นหนึ่งในชุมชนอีกหลายแห่งในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมขยะที่กำลังขยายตัว 

ย้อนอ่านเกี่ยวกับเส้นทางการต่อสู้ของหนองพะวาจนถึงชัยชนะวันนี้ hardstories.org/th/stories/environmental-pollution/recycled-problems-farming-communities-fight-pollution