Search
Close this search box.

ศาลไม่รับฎีกาบ.จีนฟ้องกลุ่มค้านเหมืองโปแตช

ภาพ: เพจเหมืองแร่สกลนคร
ภาพ: เพจเหมืองแร่สกลนคร

26 ตุลาคม กลุ่มคัดค้านเหมืองโปแตชอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ฟังคำสั่งศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีระหว่างชาวบ้านกับบริษัทเหมืองสัญชาติจีน

ศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้องฎีกาโดยบริษัทของรัฐบาลจีน บ.ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้การดำเนินคดีสิ้นสุดและบริษัทไม่อาจยื่นคำโต้แย้งได้อีก โดยศาลยืนผลพิพากษาตามศาลชั้นก่อนหน้าให้สมาชิกชุมชนทั้งเก้าคนจ่ายค่าเสียหายแก่บริษัท 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 แทนคำร้องของบริษัทให้จ่ายเงินราวสามล้านบาท

บ.ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่นได้รับอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โปแตชกว่าหนึ่งแสนไร่เพื่อเมื่อปี 2558 โปแตชเป็นแร่ในกลุ่มหินเกลือที่พบได้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มักจะใช้ผลิตปุ๋ย แต่การทำเหมืองแร่โปแตชมาพร้อมกับความเสี่ยงความเค็มแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำและพื้นที่เกษตร

ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอธิบายว่าไม่เคยได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนเหมืองจะได้รับอนุญาต จึงออกมาคัดค้านตลอดหลายปี สี่ปีก่อน ชาวบ้านหลายร้อยคนร่วมเดินเท้าต่อเนื่องหกวันจากชุมชนไปอ.เมือง

จากคัดค้านสู่คดีความ พฤศจิกายน 2561 บริษัทฟ้องชาวบ้านนักปกป้องสิทธิเก้าคนสามคดี รวมถึงข้อหาหมิ่นประมาทและเรียกร้องค่าเสียหาย 3.6 ล้านบาท

 

รู้จักเรื่องราวของวานรนิวาสเพิ่มที่นี้

ที่มาข้อมูลและภาพ: เพจเหมืองแร่สกลนคร