Search
Close this search box.

90 ปีรัฐธรรมนูญไทย ประชาชนร้องยกระดับสิทธิมนุษยชน

ภาพ: The Story of แม่หญิงไฟ้ท์
ภาพ: The Story of แม่หญิงไฟ้ท์

วันนี้เป็นวันครบรอบ 90 ปีที่ประเทศไทยเริ่มต้นใช้รัฐธรรมนูญ นักกิจกรรมผู้หญิงเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญยกระดับสิทธิผู้หญิงและปกป้องสิทธิมนุษยชน

วันที่ 10 ธันวาคม 2475 ประเทศไทย (หรือสยามตอนนั้น) เริ่มต้นใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก นับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

แต่ว่าประเทศไทยยังคงเจอการเปลี่ยนผ่านตลอดเส้นทางการปกครองประชาธิปไตย เกิดการรัฐประหารและร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่หลายฉบับ โดยรัฐประหารครั้งล่าสุดเกิดเมื่อปี 2549 และ 2557 ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับร่างตอนปี 2560 หลังจากการผ่านการลงมติที่ผลักดันโดยรัฐบาลทหารที่ทำรัฐประหาร นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ถูกนักกิจกรรมและนักวิชาการทางกฎหมายวิพากวิจารณ์ในวงกว้างว่าไม่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่นสิทธิชุมชน’ ซึ่งเคยระบุครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับไม่ได้ระบุอยู่ในฉบับปี 2560

หลายปีที่ผ่านมา หลายส่วนพยายามเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ล่าสุด ตอนต้นเดือนพฤศจิกายน สภาผู้แทนราษฎรโหวตให้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งพรรคฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอเข้าสภาฯ เพื่อรื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะช้าไปอีก เมื่อ 22 พฤศจิกายน วุฒิสภาได้โหวตให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการลงประชามติ ซึ่งส..หลายคนตั้งคำถามว่าเป็นกลวิธีถ่วงเวลาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ออกไป ขณะเดียวกัน นอกสภา นักกิจกรรมพากันเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

 

 

เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิได้จัดกิจกรรม หอศิลป์กรุงเทพฯ เนื่องในวันผู้หญิงนักปกป้องสิทธิสากล เรียกร้อง 6 ข้อ มีใจความสำคัญให้รัฐธรรมนูญรองรับมูลค่าทางเศรษฐกิจของงานดูแล (care work) เช่น งานบ้านและการดูแลสมาชิกครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นผู้ทำ

ประเทศไทยลงนามในปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี พ.ศ. 2538 ซึ่งระบุว่าจะต้องรองรับมูลค่าทางเศรฐกิจของงานบ้าน แต่ปัจจุบัน กฎหมายไทยยังไม่มีการรองรับ นอกจากนี้เครือข่ายผู้หญิงยังเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ลดงบกลาโหมเพื่อนำไปสนับสนุนค่าจ้างงานดูแลแทน

การเคลื่อนไหวเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มักพูดถึงการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายผู้หญิงยังย้ำว่าการกระจายอำนาจจะต้องคำนึงถึงบทบาทของผู้หญิงด้วยเช่นกัน จึงเสนอให้กำหนดสัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งการปกครองส่วนท้องถิ่น

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจมีกำหนดในวันเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นวันที่ 7 พฤษภาคม ปีหน้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/WHRDPOWER