Search
Close this search box.

ทัพประมงบุกเมืองหลวง ทวงคืนน้ำพริกปลาทู

ภาพ : พีระพล บุณยเกียรติ/HaRDstories
ภาพ : พีระพล บุณยเกียรติ/HaRDstories

“ปลาทูจะหายไปจากอาหารทะเลไทย แล้วก็น่าจะหายไปตลอด ปลาทูเป็นอาหารที่เรากินกันทุกบ้าน แต่ว่ามันกำลังหายากขึ้นเหมือนไม้สัก” วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าว ขณะการเดินทางตามเป้าหมาย 15 วัน จากทะเลใต้สู่กรุงฯ เพื่อเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามจับตัวอ่อนสัตว์น้ำ

กลุ่มนักปกป้องสิทธิสิ่งแวดล้อมเริ่มเดินทางออกจากชุมชนประมงมุสลิมจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 26 พ.ค. โดยระหว่างการเดินทาง ได้ร่วมกับอาสาสมัครชาวประมงตามแนวชายฝั่งจัดงานพูดคุยกับชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจำเป็นในการพิทักษ์ปกป้องตัวอ่อนสัตว์น้ำ

ปริมาณการบริโภคสัตว์น้ำขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นทำให้ห่วงโซ่อาหารในส่วนนี้ขาดหายไป รวมถึงอาหารไทยขึ้นชื่ออย่างน้ำพริกปลาทูที่อาจจะหายตามไปด้วย

ขณะเดินทางถึงเกือบครึ่งทาง กลุ่มนักปกป้องสิทธิฯ ก็ได้แวะหาดท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นี่ ชาวประมงพื้นบ้านได้พากันจัดตั้งธนาคารปูเพื่อเพาะขยายพันธุ์ปูม้าปล่อยคืนสู่ทะเล

กลุ่มนักปกป้องสิทธิฯ จะเดินทางถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 6 มิถุนายนที่จะถึงนี้และจะเดินทางไปยังรัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายห้ามจับตัวอ่อนสัตว์น้ำอย่างเป็นรูปธรรม ทางกลุ่มยังได้เตรียมรณรงค์ปกป้องอนาคตทะเลไทยในช่วงวัน #WorldOceanDay2022 ในวันที่ 8 มิถุนายนนี้