เกณฑ์การส่งบทความ

เขียนบทความให้ HaRDstories

HaRDstories ยินดีรับงานเขียนและภาพถ่ายจากนักข่าวและช่างภาพที่ประจำในประเทศไทย ก่อนส่งผลงาน กรุณาอ่านบทความและเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์เพื่อเป็นแนวทางการส่งงานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน เรามุ่งนำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนและการทำงานของนักปกป้องสิทธิ รวมถึงเรื่องราวของชุมชน เรารับบทความที่เน้นเรื่องราวของบุคคลหรือกลุ่มคนที่พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงบทความที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านมากขึ้นเรื่องสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เว็บไซต์ของเรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิแรงงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การคุกคามสิทธิ ความเท่าเทียมทางเพศภาวะ สิทธิชนกลุ่มน้อย และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์ของเรานำเสนอบทความที่มีความยาวมากกว่า 1,200 คำ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมภาพถ่ายคุณภาพสูง เรายังนำเสนอในรูปแบบเรื่องราวขนาดยาว ประวัติบุคคล และงานเล่าเรื่องด้วยภาพถ่าย (Photo story)

เรามุ่งเป็นพื้นที่นำเสนอผลงานของนักเขียนจากหลากหลายกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มชายขอบ และนักข่าวที่สนใจเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ตกหล่นจากสื่อกระแสหลัก

 

เสนอประเด็นกับเราอย่างไร 

กรุณาส่งสรุปเนื้อหาประเด็นที่ต้องการเสนอ เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ (ความยาวไม่เกิน 400 คำและภาพประกอบ 10 ภาพสำหรับงานแนว Photo Story) ส่งอีเมลที่ editor[at]hardstories[dot]org กรุณาอย่าส่งบทความฉบับสมบูรณ์ก่อนที่จะเสนอประเด็นกับทางเรา ยกเว้นผลงานประเภทPhoto story หากคุณมีตัวอย่างผลงานที่เคยเผยแพร่หรือเว็บไซต์รวบรวมผลงาน สามารถส่งประกอบพร้อมกัน เราเปิดรับประเด็นโดยไม่มีกำหนดเวลา หากไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากเสนอนานกว่า 1 สัปดาห์ กรุณาส่งอีเมลเพื่อติดตามผล   

HaRDstories เป็นอิสระทางใบรรณาธิการ การตัดสินใจเชิงเนื้อหาทั้งหมดขึ้นอยู่กับกองบรรณาธิการ เราจะตรวจสอบและปรับผลงานโดยเน้นความถูกต้องชัดเจนของภาษา และให้สอดคล้องกับสไตล์การเล่าเรื่องของเว็บไซต์ ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเสนอเนื้อหาที่มาจากข้อเท็จจริงและเป็นผลงานต้นฉบับ

ลิขสิทธิ์และการผลิตซ้ำ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ HaRDstories ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และลิขสิทธิ์ภาพถ่ายเป็นของนักถ่ายภาพ ดังนั้น ห้ามเผยแพร่ซ้ำหรือผลิตซ้ำข้อความ รูปถ่าย ภาพหรือสื่อกราฟิกใดๆ บนเว็บไซต์ HaRDstories โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทีมบรรณาธิการของ HaRDstories

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ HaRDstories ทุกคน และเราปฏิบัติตามแนวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลผู้ใช้ เช่น ที่อยู่ IP และคำขอเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ จะมีการรวบรวม แต่เป็นการรวบรวมเพื่อนำมาใช้ภายในและใช้ในรูปแบบของข้อมูลโดยสรุปเท่านั้น เราจะไม่รวบรวมข้อมูลชีวประวัติส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนแต่อย่างใด และข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ที่อยู่อีเมล) ที่ผู้ใช้กรอกในเว็บไซต์นี้จะใช้สำหรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของ HaRDstories เท่านั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลที่สามแต่อย่างใด HaRDstories ให้ความสำคัญต่อการปกป้องและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือผู้ที่สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ผู้ใช้ให้เราหรือที่เรารวบรวมจากผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และเราจะเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเคร่งครัด และเราร่วมงานกับองค์กรอื่นที่มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเราเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับเราจะนำมาใช้สำหรับบริการที่ผู้ใช้ร้องขอเท่านั้น HaRDstories ไม่ขาย เช่า หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด

 

ข้อมูลที่เรารวบรวม

การดำเนินการเว็บไซต์ของเราอาจมีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ดังนี้:

  • รายละเอียดการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราและทรัพยากรที่ผู้ใช้เข้าถึง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการจราจร ข้อมูลตำแหน่ง เว็บบล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้จากการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา เช่น การสมัครรับจดหมายข่าวของเรา
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้เราเมื่อมีการสื่อสารกับเราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

การใช้คุกกี้

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในบางครั้ง เพื่อนำมาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงบริการของเราและใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่รวบรวมจะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้เป็นการส่วนตัว แต่จะรวบรวมเป็นข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลสถิตินี้จะไม่มีการระบุรายละเอียดส่วนบุคคลใด ๆ

ในทำนองเดียวกันกับข้างต้น เราอาจใช้ไฟล์คุกกี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปของผู้ใช้ เมื่อมีการใช้งานคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อัตโนมัติ ไฟล์คุกกี้นี้จะถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ขณะที่คุกกี้ที่มีข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้แก่ผู้ใช้

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้ ผู้ใช้อาจเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ปฏิเสธคุกกี้ได้ โปรดทราบว่า หากผู้ใช้เลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เรา

 

การใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้

ข้อมูลที่เรารวบรวมและจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จะนำมาใช้สำหรับการให้บริการของเราเป็นหลัก นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอที่เกี่ยวกับบริการของเราแก่ผู้ใช้
  • เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อผู้ใช้

เราจะติดต่อผู้ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามติดต่อผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ให้ความยินยอมและโดยวิธีการที่ผู้ใช้ให้ความยินยอมเท่านั้น

 

การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้

อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่ผู้ใช้มอบให้เรา การที่ผู้ใช้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา แสดงว่าผู้ใช้ยอมรับให้มีการถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผล

โปรดวางใจได้ว่า เราให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเราใช้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์และส่วนเก็บบันทึกข้อมูลที่มีความมั่นปลอดภัยและตั้งอยู่ในประเทศที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม การส่งต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้มีความปลอดภัยทั้งหมดแต่อย่างใด ดังนั้นเราจึงไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งถึงเราทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวจึงถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ในกรณีที่เราได้ให้รหัสผ่านแก่ผู้ใช้ (หรือรหัสผ่านที่ผู้ใช้เลือกใช้) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เรา ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนี้เป็นความลับเอง

 

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้หรือตามที่กฎหมายกำหนด