การคุกคามสิทธิ

การคุกคามสิทธิ

การลุกขึ้นมาส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ให้ถูกละเมิดอาจเป็นเรื่องเสี่ยงและอันตราย สิ่งที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ หลายคนต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง คือการถูกข่มขู่ คุกคามด้วยกฎหมาย ทำร้ายร่างกาย จับกุมโดยพลการ ไปจนถึงถูกบังคับให้สูญหายและลอบสังหาร ดังนั้น ในหัวข้อประเด็นเรื่อง “การคุกคามสิทธิ” บนเว็บไซต์ของเรา เราจึงให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่เรื่องราวความพยายามคุ้มครองและช่วยเหลือเหล่าผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ ที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรม

.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.