Search
Close this search box.

ทรัพยากรธรรมชาติ

ฟาร์มปลาริมฝั่งรับมือเอเลี่ยนสปีชีส์รุกรานระบบนิเวศและธุรกิจอาหารทะเลไทย
แบตเตอรี่รถอีวีปลุกผีโครงการเหมืองแร่โพแทชอีสาน แต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่แก้ไม่ตก
ปิยะ เทศแย้ม ลูกทะเลผู้นำชุมชนประมงพื้นบ้านปกป้องทะเลจากการทำประมงผิดกฎหมาย ภารกิจสุ่มเสี่ยงในประเทศที่การมีกฎหมายไม่พอแก้ปัญหา
ขณะที่เหมืองทองคำใหญ่ที่สุดในไทยกลับมาเปิดทำการ ศาลเตรียมตัดสินคดีกลุ่มชาวบ้านนับหมื่นรายที่ได้รับผลกระทบ
เมื่อสายน้ำท่วมในหน้าแล้ง แต่ระบบนิเวศกลับเหือดแห้งในหน้าฝน ชุมชนลุ่มน้ำโขงและนักวิชาการไทยจุดประกายแนวคิดอนุรักษ์ที่ขบถท้าทายมุมมองเก่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์มนุษย์​กับสิ่งรอบข้าง…จะเป็นไปได้ไหม หากเรารับรองให้แม่น้ำ ปลา และสรรพสิ่งสามารถทวงสิทธิที่จะมีชีวิต
ผ่านไปกว่าสามสิบปีความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเหมืองหินปูนดงมะไฟ วันนี้ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนประทานบัตรเหมืองหิน
คาริน แซคคารี่ นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน อภิปรายถึงชุดภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใครที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการวิสามัญฆาตกรรมและบังคับให้สูญหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เมื่อเขื่อนนับร้อยบนแม่น้ำโขงทำให้สายน้ำผันผวนรุนแรง แปรสภาพแม่น้ำกลายเป็นสนามรบการเมืองระหว่างประเทศ ผู้หญิงคนหนึ่งยืนหยัด รวมพลังจากท้องถิ่นเพื่อปกป้อง “สายเลือด” ที่หล่อเลี้ยงชีวิตนับล้าน
ประเทศไทยเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอีสานด้วยการปูพรมโครงการชลประทาน ชุมชนต่างกังวลถึงผลกระทบเมื่อโครงสร้างพื้นฐานครอบทับแผ่นดินลุ่มน้ำโขง