ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเทศไทยอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่หลากหลาย ที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนชนบทมาหลายชั่วอายุคน แต่เมื่อบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพื่อตักตวงเอาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างทองคำ โพแทช และถ่านหิน บ่อยครั้งชุมชนในท้องถิ่นจึงรวมตัวกันออกมาต่อต้าน เพราะเกรงกลัวว่าสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตนจะถูกทำลาย ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพยากรธรรมชาติ” เราเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนที่เรียกร้องการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องให้มีการชดเชยและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เสียหาย

ประเด็นเรื่องราว

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.