สิทธิในที่ดิน

สิทธิในที่ดิน

แม้ว่าแรงงานของประเทศไทยประมาณร้อยละ 30 จะทำงานในภาคการเกษตร แต่ว่าชาวไร่ชาวนาหลายครอบครัวกลับไม่มีที่ดินทำกินหรือเสี่ยงที่จะสูญเสียที่ดินที่ใช้ผลิตอาหารและสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว ในบางกรณี นโยบายรัฐ โครงการพัฒนา และความพยายามด้านการอนุรักษ์ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุคน ในหัวข้อประเด็นเรื่อง “สิทธิในที่ดิน” บนเว็บไซต์ของเรา เราให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนที่เสี่ยงสูญเสียที่ดินทำกินที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากความขัดแย้งด้านสิทธิในที่ดิน

ประเด็นเรื่องราว

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.