ความเท่าเทียมทางเพศภาวะ

ความเท่าเทียมทางเพศภาวะ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศภาวะในประเทศไทยจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่ผู้หญิงและผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่หลากหลายยังคงมีบทบาทที่เป็นรองในการตัดสินใจ ถูกเลือกปฏิบัติ และเผชิญกับความรุนแรงอยู่ ในหัวข้อเรื่อง “ความเท่าเทียมทางเพศภาวะ” เราเน้นเผยแพร่เรื่องราวการต่อสู้ในสังคมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ยุติธรรมและเสมอภาคมากขึ้น

ประเด็นเรื่องราว

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.