Search
Close this search box.

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

ศาลปกครองตัดสินให้ข้อบัญญัติท้องถิ่นออกใหม่ที่สระบุรี เอื้อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะใกล้ชุมชน ไม่ผิดกฎหมาย ท่ามกลางความกังวลของชุมชน
เมื่อสายน้ำท่วมในหน้าแล้ง แต่ระบบนิเวศกลับเหือดแห้งในหน้าฝน ชุมชนลุ่มน้ำโขงและนักวิชาการไทยจุดประกายแนวคิดอนุรักษ์ที่ขบถท้าทายมุมมองเก่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์มนุษย์​กับสิ่งรอบข้าง…จะเป็นไปได้ไหม หากเรารับรองให้แม่น้ำ ปลา และสรรพสิ่งสามารถทวงสิทธิที่จะมีชีวิต
วันที่ 13 มกราคม 2566 กลุ่มติดตามมลพิษในประเทศไทย “หยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH”  รายงานการจัดงานประชาคมครั้งแรกโครงการโรงไฟฟ้าใกล้ชุมชนมุสลิมในต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
คาริน แซคคารี่ นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน อภิปรายถึงชุดภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใครที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการวิสามัญฆาตกรรมและบังคับให้สูญหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เมื่อเขื่อนนับร้อยบนแม่น้ำโขงทำให้สายน้ำผันผวนรุนแรง แปรสภาพแม่น้ำกลายเป็นสนามรบการเมืองระหว่างประเทศ ผู้หญิงคนหนึ่งยืนหยัด รวมพลังจากท้องถิ่นเพื่อปกป้อง “สายเลือด” ที่หล่อเลี้ยงชีวิตนับล้าน
ประเทศไทยเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอีสานด้วยการปูพรมโครงการชลประทาน ชุมชนต่างกังวลถึงผลกระทบเมื่อโครงสร้างพื้นฐานครอบทับแผ่นดินลุ่มน้ำโขง
สนิท มณีศรีและมูลนิธิบูรณะนิเวศเฝ้ามองมลพิษในดินและแหล่งน้ำกลางชุมชนเกษตรเล็กๆ “หนองพะวา” จ.ระยอง หลายปีที่ผ่านมา จากแย่ยิ่งกลายเป็นเลวร้าย แต่วันนี้ ความเป็นธรรมอาจจะไม่ได้เป็นแค่ฝัน
17 สิงหาคม 2565 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องคดีเขื่อนแม่น้ำโขงในลาว “เขื่อนไซยะบุรี” คดีแรกที่ฟ้องให้เกิดการคุ้มครองสิทธิประชาชนไทยจากผลกระทบข้ามพรมแดน สรุปหน่วยงานรัฐไทยไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากเขื่อน ณ ศาลปกครองกลาง กรุงเทพฯ
12-13 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จัดกิจกรรมฉลองครบรอบสองปีปิดเหมืองหินสำเร็จหลังจากเหมืองส่งผลกระทบกับชุมชนรอบข้างมาตลอด 28 ปี...