Search
Close this search box.

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านด่านขุนทดหลายร้อยรวมตัวปิดถนน เรียกร้องปิดเหมืองโพแทชทันทีและฟื้นฟูพื้นที่เกษตร
โครงการสร้างเส้นทางเชื่อมอันดามัน-อ่าวไทย “แลนด์บริดจ์” มุ่งพัฒนาเส้นทางขนสินค้าข้ามทวีป แต่ชุมชนในพื้นที่กังวลเสียที่ทำกินและกระทบสิ่งแวดล้อม
กำแพงกันคลื่น - ความโปร่งใส - การกระจายอำนาจ - สิ่งแวดล้อม ประเด็นทั้ง 4 ได้ร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ของ HaRDstories
ณ ฐานที่มั่นเก่าพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดน่าน หมู่บ้านชาวลัวะกำลังเผชิญศึกครั้งใหม่จากมลพิษทางอากาศ ที่อาจมีต้นตอจากโรงไฟฟ้าถ่านหินใหญ่สุดในลาว เมื่อเขตแดนไม่อาจหยุดภัยคุกคาม พวกเขาหันหน้าเข้าหาการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เหมืองทองปิดตัว ศาลสั่งชดเชยและฟื้นฟูธรรมชาติแก่ชุมชน แม้การต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ “บ้านนาหนองบง” เหมือนจะจบ แต่เส้นทางฟื้นฟูยังคงเชื่องช้า และชุมชนก็ยังต้องสู้ต่อ
ท่ามกลางความกังขาต่อการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาในไทย เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม-เงา-เมย-สาละวินฟ้องศาลปกครองขอให้ยุติโครงการพันล้านบาท “ผันน้ำยวม”
ไทยลงนามซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนปากแบงในลาว ด้วยระยะเวลาซื้อขายทั้งหมด 29 ปี โดยไม่รับฟังเสียงของประชาชนที่กังวลด้านผลกระทบ
รัฐบาลเดินหน้าจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนไม่ต่ำกว่า 44,000 ไร่ ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบรรษัทระดับแถวหน้าของประเทศไทย ตามนโยบาย “คาร์บอนเครดิต” ขณะที่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางส่วนตั้งคำถามถึง “ความโปร่งใส” ของโครงการ
ปิยะ เทศแย้ม ลูกทะเลผู้นำชุมชนประมงพื้นบ้านปกป้องทะเลจากการทำประมงผิดกฎหมาย ภารกิจสุ่มเสี่ยงในประเทศที่การมีกฎหมายไม่พอแก้ปัญหา