ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

การเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศและน้ำ รวมทั้งปัญหาดินปนเปื้อนสารเคมี ในหัวข้อเรื่อง “มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม” เราจึงเน้นเผยแพร่เรื่องราวของความพยายามในการทำให้บริษัทที่เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดมลพิษต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงความพยายามในการเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการต่อสู้เพื่อผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ประเด็นเรื่องราว

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.