Search
Close this search box.
Picture of วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์

วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์

วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ นักเขียนอิสระผู้รายงานปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านเรื่องราวส่วนบุคคล เขาสนใจเรื่องราวของคนทุกชนชั้น โดยเฉพาะผลกระทบที่ส่งทอดมาจากประวัติศาสตร์และความขัดแย้งทางสังคม ผลงานทั้งนวนิยายและสารคดีได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ นิตยสาร และเว็บไซต์ข่าวต่างๆ

การศึกษาเพื่อเด็กลี้ภัยเมียนมาโดยอดีตเด็กเร่ร่อน ความหวังในวันแห่งสงคราม

ขณะที่การสู้รบในเมียนมาทวีความรุนแรงขึ้น ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กผู้พลัดถิ่นในอำเภอแม่สอดกลายเป็นที่พึ่งของหลายครอบครัว แต่ภาครัฐกลับยังดูนิ่งเฉยต่ออนาคตทางการศึกษาของเยาวชนเหล่านี้
ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังไม่มีข้อยุติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก “กฎหมายพิเศษ” รวมตัวกันเป็นแกนนำเฝ้าระวังการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ
จิตรภณ ไข่คำ / HaRDstories

การศึกษาเพื่อเด็กลี้ภัยเมียนมาโดยอดีตเด็กเร่ร่อน ความหวังในวันแห่งสงคราม

ขณะที่การสู้รบในเมียนมาทวีความรุนแรงขึ้น ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กผู้พลัดถิ่นในอำเภอแม่สอดกลายเป็นที่พึ่งของหลายครอบครัว แต่ภาครัฐกลับยังดูนิ่งเฉยต่ออนาคตทางการศึกษาของเยาวชนเหล่านี้

Read More
วิศรุต วีระโสภณ / HaRDstories

มองไฟใต้ผ่านเลนส์ ‘เหยื่อมือสอง’ และการเยียวยา ภายใต้เงา ‘กฎหมายพิเศษ’

ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังไม่มีข้อยุติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก “กฎหมายพิเศษ” รวมตัวกันเป็นแกนนำเฝ้าระวังการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ

Read More

การศึกษาเพื่อเด็กลี้ภัยเมียนมาโดยอดีตเด็กเร่ร่อน ความหวังในวันแห่งสงคราม

ขณะที่การสู้รบในเมียนมาทวีความรุนแรงขึ้น ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กผู้พลัดถิ่นในอำเภอแม่สอดกลายเป็นที่พึ่งของหลายครอบครัว แต่ภาครัฐกลับยังดูนิ่งเฉยต่ออนาคตทางการศึกษาของเยาวชนเหล่านี้

Read More

มองไฟใต้ผ่านเลนส์ ‘เหยื่อมือสอง’ และการเยียวยา ภายใต้เงา ‘กฎหมายพิเศษ’

ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังไม่มีข้อยุติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก “กฎหมายพิเศษ” รวมตัวกันเป็นแกนนำเฝ้าระวังการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ

Read More