Search
Close this search box.
Picture of สุลักษณา หลำอุบล

สุลักษณา หลำอุบล

สุลักษณา หลำอุบล (ฝ้าย) เป็นนักเขียนอิสระประจำอยู่ที่กทม./เชียงใหม่ ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้สื่อข่าวให้สำนักข่าวทางเลือก ก่อนย้ายมาทำงานในองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและในประเทศไทย ในประเด็นเรื่องสิทธิผู้หญิง และสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

อวสานสามัคคีชุมนุม? รัฐไทยกับกฎหมายใหม่คุมงานเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา เครือข่ายชุมชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วประเทศ ได้รวมตัวกันปักหลักชุมนุมหน้าสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อประท้วงคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงานองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่คาดว่าจะเป็นร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจให้แก่รัฐบาลในการควบคุมภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าจะปักหลักชุมนุมยาวจนกว่ารัฐบาลจะรับปากถอนร่างกฎหมายนี้ออกจากการพิจารณา
หญิงล้มเลิกความฝันที่จะเป็นผู้พิพากษาและเลือกที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้าน เธอลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนหลายแห่ง ปัจจุบันจุฑามาศในวัย 26 ปีทำงานเคียงข้างชุมชนเพื่อหยุดการทำเหมืองแร่ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

อวสานสามัคคีชุมนุม? รัฐไทยกับกฎหมายใหม่คุมงานเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา เครือข่ายชุมชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วประเทศ ได้รวมตัวกันปักหลักชุมนุมหน้าสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อประท้วงคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงานองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่คาดว่าจะเป็นร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจให้แก่รัฐบาลในการควบคุมภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าจะปักหลักชุมนุมยาวจนกว่ารัฐบาลจะรับปากถอนร่างกฎหมายนี้ออกจากการพิจารณา

Read More
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

จุฑามาศ ศรีหัตถผดุงกิจ นักกฎหมายผู้ผันเส้นทางสู่การต่อสู้กับโครงการเหมืองแร่ร่วมกับชุมชน

หญิงล้มเลิกความฝันที่จะเป็นผู้พิพากษาและเลือกที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้าน เธอลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนหลายแห่ง ปัจจุบันจุฑามาศในวัย 26 ปีทำงานเคียงข้างชุมชนเพื่อหยุดการทำเหมืองแร่ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Read More

อวสานสามัคคีชุมนุม? รัฐไทยกับกฎหมายใหม่คุมงานเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา เครือข่ายชุมชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วประเทศ ได้รวมตัวกันปักหลักชุมนุมหน้าสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อประท้วงคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงานองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่คาดว่าจะเป็นร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจให้แก่รัฐบาลในการควบคุมภาคประชาสังคม ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าจะปักหลักชุมนุมยาวจนกว่ารัฐบาลจะรับปากถอนร่างกฎหมายนี้ออกจากการพิจารณา

Read More

จุฑามาศ ศรีหัตถผดุงกิจ นักกฎหมายผู้ผันเส้นทางสู่การต่อสู้กับโครงการเหมืองแร่ร่วมกับชุมชน

หญิงล้มเลิกความฝันที่จะเป็นผู้พิพากษาและเลือกที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้าน เธอลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนหลายแห่ง ปัจจุบันจุฑามาศในวัย 26 ปีทำงานเคียงข้างชุมชนเพื่อหยุดการทำเหมืองแร่ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Read More