Search
Close this search box.
Picture of ซามิรา ฮัสสาน

ซามิรา ฮัสสาน

ซามิรา ฮัสสาน เป็นนักเขียน นักวิจัย และนักแปล โดยมีประสบการณ์เคยทำงานประเด็นด้านการอพยพย้ายถิ่น เชื้อชาติ และสุขภาพจิตในประเทศสิงคโปร์ บังคลาเทศ และเกาหลีใต้ หากมีเวลาว่าง ซามิรามักใช้เวลาคอยดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้รอดชีวิต

ชนพื้นเมืองอินโดนีเซีย-ไทย ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องดินแดนของบรรพบุรุษ

"ป่าคือบ้านของเรา บรรพบุรุษของพวกเราช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติมาตลอด ถ้าสิ่งที่รัฐบาลพูดเป็นความจริง ถ้าเราเป็นคนทำลายป่าไม้ เราคงไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายเช่นนี้” แบงค์ว่า เด็กหนุ่มกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยฝันถึงการกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของบรรพบุรุษในส่วนลึกของป่าแก่งกระจานเสมอ ความฝันของแบงค์คล้ายกับมิจัก นักศึกษาชาวอูรังริมบาที่เกาะสุมาตราซึ่งพยายามรักษาวิถีชนพื้นเมืองและบ้านที่เขตอุทยานแห่งชาติประกาศทั
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

ชนพื้นเมืองอินโดนีเซีย-ไทย ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องดินแดนของบรรพบุรุษ

“ป่าคือบ้านของเรา บรรพบุรุษของพวกเราช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติมาตลอด ถ้าสิ่งที่รัฐบาลพูดเป็นความจริง ถ้าเราเป็นคนทำลายป่าไม้ เราคงไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายเช่นนี้” แบงค์ว่า เด็กหนุ่มกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยฝันถึงการกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของบรรพบุรุษในส่วนลึกของป่าแก่งกระจานเสมอ ความฝันของแบงค์คล้ายกับมิจัก นักศึกษาชาวอูรังริมบาที่เกาะสุมาตราซึ่งพยายามรักษาวิถีชนพื้นเมืองและบ้านที่เขตอุทยานแห่งชาติประกาศทั

Read More

ชนพื้นเมืองอินโดนีเซีย-ไทย ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องดินแดนของบรรพบุรุษ

“ป่าคือบ้านของเรา บรรพบุรุษของพวกเราช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติมาตลอด ถ้าสิ่งที่รัฐบาลพูดเป็นความจริง ถ้าเราเป็นคนทำลายป่าไม้ เราคงไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายเช่นนี้” แบงค์ว่า เด็กหนุ่มกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยฝันถึงการกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของบรรพบุรุษในส่วนลึกของป่าแก่งกระจานเสมอ ความฝันของแบงค์คล้ายกับมิจัก นักศึกษาชาวอูรังริมบาที่เกาะสุมาตราซึ่งพยายามรักษาวิถีชนพื้นเมืองและบ้านที่เขตอุทยานแห่งชาติประกาศทั

Read More