ซามิรา ฮัสสาน

ซามิรา ฮัสสาน

ซามิรา ฮัสสาน เป็นนักเขียน นักวิจัย และนักแปล โดยมีประสบการณ์เคยทำงานประเด็นด้านการอพยพย้ายถิ่น เชื้อชาติ และสุขภาพจิตในประเทศสิงคโปร์ บังคลาเทศ และเกาหลีใต้ หากมีเวลาว่าง ซามิรามักใช้เวลาคอยดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้รอดชีวิต

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.