Search
Close this search box.
Picture of ซาห์นัส เมลาซานดี

ซาห์นัส เมลาซานดี

ซาห์นัส เมลาซานดี เป็นนักจัดตั้งชุมชน นักวิจัย และนักแปลอิสระที่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่าน สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน การเคลื่อนไหวทางสังคม เพศภาวะ วรรณกรรม และศิลปะ เธอร่วมก่อตั้งชมรมนักอ่านนามว่า LiteraSEA โดยเน้นอ่านวรรณกรรมของนักเขียนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสมาชิกชมรมที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกภูมิภาคแห่งนี้

ชนพื้นเมืองอินโดนีเซีย-ไทย ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องดินแดนของบรรพบุรุษ

"ป่าคือบ้านของเรา บรรพบุรุษของพวกเราช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติมาตลอด ถ้าสิ่งที่รัฐบาลพูดเป็นความจริง ถ้าเราเป็นคนทำลายป่าไม้ เราคงไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายเช่นนี้” แบงค์ว่า เด็กหนุ่มกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยฝันถึงการกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของบรรพบุรุษในส่วนลึกของป่าแก่งกระจานเสมอ ความฝันของแบงค์คล้ายกับมิจัก นักศึกษาชาวอูรังริมบาที่เกาะสุมาตราซึ่งพยายามรักษาวิถีชนพื้นเมืองและบ้านที่เขตอุทยานแห่งชาติประกาศทั
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

ชนพื้นเมืองอินโดนีเซีย-ไทย ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องดินแดนของบรรพบุรุษ

“ป่าคือบ้านของเรา บรรพบุรุษของพวกเราช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติมาตลอด ถ้าสิ่งที่รัฐบาลพูดเป็นความจริง ถ้าเราเป็นคนทำลายป่าไม้ เราคงไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายเช่นนี้” แบงค์ว่า เด็กหนุ่มกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยฝันถึงการกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของบรรพบุรุษในส่วนลึกของป่าแก่งกระจานเสมอ ความฝันของแบงค์คล้ายกับมิจัก นักศึกษาชาวอูรังริมบาที่เกาะสุมาตราซึ่งพยายามรักษาวิถีชนพื้นเมืองและบ้านที่เขตอุทยานแห่งชาติประกาศทั

Read More

ชนพื้นเมืองอินโดนีเซีย-ไทย ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องดินแดนของบรรพบุรุษ

“ป่าคือบ้านของเรา บรรพบุรุษของพวกเราช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติมาตลอด ถ้าสิ่งที่รัฐบาลพูดเป็นความจริง ถ้าเราเป็นคนทำลายป่าไม้ เราคงไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายเช่นนี้” แบงค์ว่า เด็กหนุ่มกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยฝันถึงการกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของบรรพบุรุษในส่วนลึกของป่าแก่งกระจานเสมอ ความฝันของแบงค์คล้ายกับมิจัก นักศึกษาชาวอูรังริมบาที่เกาะสุมาตราซึ่งพยายามรักษาวิถีชนพื้นเมืองและบ้านที่เขตอุทยานแห่งชาติประกาศทั

Read More