Search
Close this search box.
Picture of ปริตตา หวังเกียรติ

ปริตตา หวังเกียรติ

ปริตตา หวังเกียรติ นักข่าวอิสระ พื้นเพมาจากภูเก็ต แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ผลิตผลงานให้สำนักงานสื่อจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสำนักงานที่ผลิตผลงานให้ล่าสุดคือ Internews

แสวงหาความยุติธรรม: ยูรีซา สามะ กับการสานสันติภาพผ่านการเจรจาในชายแดนใต้

ยูรีซา สามะ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทำงานกับดวงใจ องค์กรท้องถิ่นที่คอยช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการถูกคุมขังโดยพลการ ถูกละเมิดสิทธิและทรมาน หญิงสาวคนนี้ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและชอกช้ำจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ย้อนกลับไปในวัย 18 ปี ณัฐฐาพันธ์ แสงทับ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้พ่อแม่ของเธอต้องเสียค่าชดใช้หลายหมื่นบาทให้กับคู่กรณี นั่นเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของหลายเหตุการณ์ที่ดึงครอบครัวของเธอให้จมดิ่งลงสู่ความยากจน 
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

แสวงหาความยุติธรรม: ยูรีซา สามะ กับการสานสันติภาพผ่านการเจรจาในชายแดนใต้

ยูรีซา สามะ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทำงานกับดวงใจ องค์กรท้องถิ่นที่คอยช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการถูกคุมขังโดยพลการ ถูกละเมิดสิทธิและทรมาน หญิงสาวคนนี้ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและชอกช้ำจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read More
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

ณัฐฐาพันธ์ แสงทับ นักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินในภาคใต้ของไทย

ย้อนกลับไปในวัย 18 ปี ณัฐฐาพันธ์ แสงทับ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้พ่อแม่ของเธอต้องเสียค่าชดใช้หลายหมื่นบาทให้กับคู่กรณี นั่นเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของหลายเหตุการณ์ที่ดึงครอบครัวของเธอให้จมดิ่งลงสู่ความยากจน 

Read More

แสวงหาความยุติธรรม: ยูรีซา สามะ กับการสานสันติภาพผ่านการเจรจาในชายแดนใต้

ยูรีซา สามะ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทำงานกับดวงใจ องค์กรท้องถิ่นที่คอยช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากการถูกคุมขังโดยพลการ ถูกละเมิดสิทธิและทรมาน หญิงสาวคนนี้ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและชอกช้ำจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read More

ณัฐฐาพันธ์ แสงทับ นักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินในภาคใต้ของไทย

ย้อนกลับไปในวัย 18 ปี ณัฐฐาพันธ์ แสงทับ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้พ่อแม่ของเธอต้องเสียค่าชดใช้หลายหมื่นบาทให้กับคู่กรณี นั่นเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของหลายเหตุการณ์ที่ดึงครอบครัวของเธอให้จมดิ่งลงสู่ความยากจน 

Read More