Search
Close this search box.
Picture of Nanticha Ocharoenchai

Nanticha Ocharoenchai

นันทิชา โอเจริญชัย เป็นนักเขียนและนักรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่มีความสนใจด้านปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คนน้ำยวมหวั่นผลกระทบโครงการผันน้ำทางภาคเหนือ

ปี 2564 ไทยปัดฝุ่นเมกะโปรเจกต์น้ำ 30 ปีเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคกลาง เตรียมสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำยวมเขื่อนแรกและผันน้ำผ่านอุโมงค์ยาว 60 กิโลเมตรผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ นักวิชาการและองค์กรภาคประชาชนต่างกังวลถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ชุมชนเสี่ยงสูญเสียที่ดินและวิถีชีวิตบรรพบุรุษ
หนึ่งปีที่แล้ว พรชิตา หรือ ดวง คงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนมาสัมภาษณ์เธอออกอากาศโทรทัศน์ระดับประเทศ ตอนนั้นเธอเป็นแค่เด็กนักเรียน เป็นนักเต้นของทีมที่โรงเรียน และสมาชิกสภาโรงเรียน และเด็กสาวที่คอยช่วยดูแลสวนมะเขือเทศของครอบครัวหลังเลิกเรียน
พชร คำชำนาญ นักสู้เพื่อปกป้องสิทธิชนพื้นเมืองผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว #SaveBangKloi
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

คนน้ำยวมหวั่นผลกระทบโครงการผันน้ำทางภาคเหนือ

ปี 2564 ไทยปัดฝุ่นเมกะโปรเจกต์น้ำ 30 ปีเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคกลาง เตรียมสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำยวมเขื่อนแรกและผันน้ำผ่านอุโมงค์ยาว 60 กิโลเมตรผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ นักวิชาการและองค์กรภาคประชาชนต่างกังวลถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ชุมชนเสี่ยงสูญเสียที่ดินและวิถีชีวิตบรรพบุรุษ

Read More
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

เยาวชนหญิงนำการต่อต้านเหมืองถ่านหินในภาคเหนือของไทย

หนึ่งปีที่แล้ว พรชิตา หรือ ดวง คงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนมาสัมภาษณ์เธอออกอากาศโทรทัศน์ระดับประเทศ ตอนนั้นเธอเป็นแค่เด็กนักเรียน เป็นนักเต้นของทีมที่โรงเรียน และสมาชิกสภาโรงเรียน และเด็กสาวที่คอยช่วยดูแลสวนมะเขือเทศของครอบครัวหลังเลิกเรียน

Read More

คนน้ำยวมหวั่นผลกระทบโครงการผันน้ำทางภาคเหนือ

ปี 2564 ไทยปัดฝุ่นเมกะโปรเจกต์น้ำ 30 ปีเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคกลาง เตรียมสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำยวมเขื่อนแรกและผันน้ำผ่านอุโมงค์ยาว 60 กิโลเมตรผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ นักวิชาการและองค์กรภาคประชาชนต่างกังวลถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ชุมชนเสี่ยงสูญเสียที่ดินและวิถีชีวิตบรรพบุรุษ

Read More

เยาวชนหญิงนำการต่อต้านเหมืองถ่านหินในภาคเหนือของไทย

หนึ่งปีที่แล้ว พรชิตา หรือ ดวง คงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนมาสัมภาษณ์เธอออกอากาศโทรทัศน์ระดับประเทศ ตอนนั้นเธอเป็นแค่เด็กนักเรียน เป็นนักเต้นของทีมที่โรงเรียน และสมาชิกสภาโรงเรียน และเด็กสาวที่คอยช่วยดูแลสวนมะเขือเทศของครอบครัวหลังเลิกเรียน

Read More

พชร คำชำนาญ จากผู้ตกเป็นเหยื่อการเลือกปฏิบัติ สู่การต่อสู้เพื่อชนพื้นเมืองในไทย

พชร คำชำนาญ นักสู้เพื่อปกป้องสิทธิชนพื้นเมืองผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว #SaveBangKloi

Read More