Search
Close this search box.
จิตรภณ ไข่คำ

จิตรภณ ไข่คำ

จิตรภณ ไข่คำ ช่างภาพสารคดีอิสระ เกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ โปรเจคภาพถ่ายของเขามุ่งเน้นการสะท้อนปัญหาจากบ้านเกิดในภาคเหนือของไทย รวมไปถึงกลุ่มประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลงานของเขามุ่งเน้นถึงเหตุการณ์ร่วมสมัย วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สิทธิของผู้ให้บริการทางเพศ สวัสดิภาพสัตว์ และการต่อสู้ดิ้นรนของชุมชนชายขอบ ซึ่งรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์และผู้พลัดถิ่นจากสงครามตามแนวชายแดนเมียนมา-ไทย https://www.jittraponkaicome.com
ภาพ : จิตรภณ ไข่คำ/HaRDstories

เส้นทางของแม่สองคน : ตามหาความยุติธรรมให้ชัยภูมิ ป่าแส และอะเบ แซ่หมู่

ห้าปีผ่านไป ชัยภูมิ ป่าแส นักปกป้องสิทธิรุ่นใหม่ชาวลาหู่ และ อะเบ แซ่หมู่ ชายหนุ่มชนเผ่าลีซู ถูกยิงเสียชีวิตโดยทหารที่เชียงใหม่ ขณะที่ครอบครัวอะเบได้รับเงินเยียวยาแล้ว ครอบครัวชัยภูมิยังคงตามหาความยุติธรรมและเรียกร้องให้กองทัพรับผิดชอบ

Read More

เส้นทางของแม่สองคน : ตามหาความยุติธรรมให้ชัยภูมิ ป่าแส และอะเบ แซ่หมู่

ห้าปีผ่านไป ชัยภูมิ ป่าแส นักปกป้องสิทธิรุ่นใหม่ชาวลาหู่ และ อะเบ แซ่หมู่ ชายหนุ่มชนเผ่าลีซู ถูกยิงเสียชีวิตโดยทหารที่เชียงใหม่ ขณะที่ครอบครัวอะเบได้รับเงินเยียวยาแล้ว ครอบครัวชัยภูมิยังคงตามหาความยุติธรรมและเรียกร้องให้กองทัพรับผิดชอบ

Read More