Search
Close this search box.
Picture of จามาศ โฆษิตวิชญ

จามาศ โฆษิตวิชญ

จามาศ โฆษิตวิชญ คนธรรมดาที่สนใจประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและมนุษยธรรม เรียงเรื่องราวที่มีความหมายเพื่อสร้างแรงผลักเชิงบวกในสังคม

มูลนิธิ ‘คนกลางคืน’ พร้อมภารกิจดูแลสุขภาพ ‘คนกลางคืน’ และขจัดอคติจากสังคม

เมื่อถูกเหยียดหยามและเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ในระบบสาธารณสุขของรัฐ “คนขายบริการทางเพศ” หลายคนจึงหันไปพึ่งเครือข่ายคลินิกสำหรับคนขายบริการ ที่ริเริ่มโดย “สุรางค์” อดีตเด็กนาฏศิลป์ และ “จำรอง” อดีตคนขายบริการทางเพศ
วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ / HaRDstories

มูลนิธิ ‘คนกลางคืน’ พร้อมภารกิจดูแลสุขภาพ ‘คนกลางคืน’ และขจัดอคติจากสังคม

เมื่อถูกเหยียดหยามและเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ในระบบสาธารณสุขของรัฐ “คนขายบริการทางเพศ” หลายคนจึงหันไปพึ่งเครือข่ายคลินิกสำหรับคนขายบริการ ที่ริเริ่มโดย “สุรางค์” อดีตเด็กนาฏศิลป์ และ “จำรอง” อดีตคนขายบริการทางเพศ

Read More

มูลนิธิ ‘คนกลางคืน’ พร้อมภารกิจดูแลสุขภาพ ‘คนกลางคืน’ และขจัดอคติจากสังคม

เมื่อถูกเหยียดหยามและเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ในระบบสาธารณสุขของรัฐ “คนขายบริการทางเพศ” หลายคนจึงหันไปพึ่งเครือข่ายคลินิกสำหรับคนขายบริการ ที่ริเริ่มโดย “สุรางค์” อดีตเด็กนาฏศิลป์ และ “จำรอง” อดีตคนขายบริการทางเพศ

Read More