Search
Close this search box.
Picture of HaRDstories

HaRDstories

Articles produced in-house by the HaRDstories team.

นักปกป้องสิทธิรวมตัวต้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่ม

24 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายประชาสังคมในนาม “ขบวนการคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มประชาชน” ปักหลักชุมนุมกลางกรุงเทพฯ เพื่อคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการทำงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร.
ชุต วุฒิ นักสิ่งแวดล้อมกัมพูชาถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตกลางป่ากระวานเมื่อสิบปีก่อน ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ถูกถางโดยบริษัทที่มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง รวมถึงกองทัพ วันนี้ ป่าที่วุฒิหวงแหนเหลือเพียงที่โล่ง ละลานตาด้วยเขื่อนพลังงานน้ำ
8 พฤษภาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมลงประชามติคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ผลออก “เห็นด้วย” กับเหมือง ท่ามกลางคำถามและเสียงคัดค้าน...
10 พฤษภาคม 2565 สองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงชาวไทย อังคณา นีละไพจิตร และ อัญชนา หีมมิหน๊ะ เข้าร่วมรับฟังการนัดสืบพยานในการยื่นฟ้องรัฐบาลและกองทัพข้อหาจัดทำไอโอจัดทำข้อมูลใส่ร้ายพวกเธอ ณ ศาลแพ่งรัชดา.
ภาพ : พีระพล บุณยเกียรติ/HaRDstories

นักปกป้องสิทธิรวมตัวต้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่ม

24 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายประชาสังคมในนาม “ขบวนการคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มประชาชน” ปักหลักชุมนุมกลางกรุงเทพฯ เพื่อคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการทำงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร.

Read More
Photo: Mathieu Young

ชุต วุฒิ : ความตายผู้พิทักษ์ป่าไม้ไม่อาจหยุดป่ากระวานสูญหาย

ชุต วุฒิ นักสิ่งแวดล้อมกัมพูชาถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตกลางป่ากระวานเมื่อสิบปีก่อน ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ถูกถางโดยบริษัทที่มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง รวมถึงกองทัพ วันนี้ ป่าที่วุฒิหวงแหนเหลือเพียงที่โล่ง ละลานตาด้วยเขื่อนพลังงานน้ำ

Read More

โหวตผ่านประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว?

8 พฤษภาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมลงประชามติคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ผลออก “เห็นด้วย” กับเหมือง ท่ามกลางคำถามและเสียงคัดค้าน…

Read More
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

คืบหน้าคดีไอโอ อังคณา-อัญชนา

10 พฤษภาคม 2565 สองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงชาวไทย อังคณา นีละไพจิตร และ อัญชนา หีมมิหน๊ะ เข้าร่วมรับฟังการนัดสืบพยานในการยื่นฟ้องรัฐบาลและกองทัพข้อหาจัดทำไอโอจัดทำข้อมูลใส่ร้ายพวกเธอ ณ ศาลแพ่งรัชดา.

Read More

นักปกป้องสิทธิรวมตัวต้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่ม

24 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายประชาสังคมในนาม “ขบวนการคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มประชาชน” ปักหลักชุมนุมกลางกรุงเทพฯ เพื่อคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการทำงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร.

Read More

ชุต วุฒิ : ความตายผู้พิทักษ์ป่าไม้ไม่อาจหยุดป่ากระวานสูญหาย

ชุต วุฒิ นักสิ่งแวดล้อมกัมพูชาถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตกลางป่ากระวานเมื่อสิบปีก่อน ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ถูกถางโดยบริษัทที่มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง รวมถึงกองทัพ วันนี้ ป่าที่วุฒิหวงแหนเหลือเพียงที่โล่ง ละลานตาด้วยเขื่อนพลังงานน้ำ

Read More

โหวตผ่านประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว?

8 พฤษภาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมลงประชามติคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ผลออก “เห็นด้วย” กับเหมือง ท่ามกลางคำถามและเสียงคัดค้าน…

Read More

คืบหน้าคดีไอโอ อังคณา-อัญชนา

10 พฤษภาคม 2565 สองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงชาวไทย อังคณา นีละไพจิตร และ อัญชนา หีมมิหน๊ะ เข้าร่วมรับฟังการนัดสืบพยานในการยื่นฟ้องรัฐบาลและกองทัพข้อหาจัดทำไอโอจัดทำข้อมูลใส่ร้ายพวกเธอ ณ ศาลแพ่งรัชดา.

Read More