Search
Close this search box.
Picture of HaRDstories

HaRDstories

Articles produced in-house by the HaRDstories team.

ชาวบ้านอีสานค้านเหมืองโพแทช

ชาวบ้านด่านขุนทดหลายร้อยรวมตัวปิดถนน เรียกร้องปิดเหมืองโพแทชทันทีและฟื้นฟูพื้นที่เกษตร
ใกล้วันที่ไทยจะมีงานบริการทางเพศถูกกฎหมาย แต่อนาคตร่างกฎหมายตัวใหม่ยังต้องลุ้นขึ้นอยู่กับว่าที่รัฐบาลหัวก้าวหน้าชุดใหม่
ขณะที่เหมืองทองคำใหญ่ที่สุดในไทยกลับมาเปิดทำการ ศาลเตรียมตัดสินคดีกลุ่มชาวบ้านนับหมื่นรายที่ได้รับผลกระทบ
ไทยเตรียมคลอดร่างกฎหมายที่จะปลดล็อกให้งานบริการทางเพศถูกกฎหมายและแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนในธุรกิจ ทว่าอนาคตยังไม่แน่นอนเพราะการเลือกตั้งและต้องผ่านรัฐสภา
วันที่ 13 มกราคม 2566 กลุ่มติดตามมลพิษในประเทศไทย “หยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH”  รายงานการจัดงานประชาคมครั้งแรกโครงการโรงไฟฟ้าใกล้ชุมชนมุสลิมในต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
คาริน แซคคารี่ นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน อภิปรายถึงชุดภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใครที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการวิสามัญฆาตกรรมและบังคับให้สูญหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
วันนี้ ศาลจังหวัดระยองพิพากษาตัดสินให้ชาวบ้านหนองพะวา จ.ระยอง ได้รับค่าเสียหายจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลจากโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ใกล้เคียง
วันนี้เป็นวันครบรอบ 90 ปีที่ประเทศไทยเริ่มต้นใช้รัฐธรรมนูญ นักกิจกรรมผู้หญิงเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญยกระดับสิทธิผู้หญิงและปกป้องสิทธิมนุษยชน
29 พฤศจิกายน ขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสากล 2565
ภาพ : จิตรภณ ไข่คำ/HaRDstories

หลายสิบปีการต่อสู้ สู่วันที่งานบริการทางเพศไทย (เกือบ) ถูกกฎหมาย

ใกล้วันที่ไทยจะมีงานบริการทางเพศถูกกฎหมาย แต่อนาคตร่างกฎหมายตัวใหม่ยังต้องลุ้นขึ้นอยู่กับว่าที่รัฐบาลหัวก้าวหน้าชุดใหม่

Read More
ภาพโดย EMPOWER

ไทยเตรียมปลดล็อกให้งานบริการทางเพศถูกกฎหมาย หวั่นชะลอเพราะเลือกตั้ง

ไทยเตรียมคลอดร่างกฎหมายที่จะปลดล็อกให้งานบริการทางเพศถูกกฎหมายและแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนในธุรกิจ ทว่าอนาคตยังไม่แน่นอนเพราะการเลือกตั้งและต้องผ่านรัฐสภา

Read More
ภาพ Ecological Alert and Recovery - Thailand (EARTH)

ชุมชนมุสลิมค้านแผนสร้างโรงไฟฟ้าขยะ

วันที่ 13 มกราคม 2566 กลุ่มติดตามมลพิษในประเทศไทย “หยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH”  รายงานการจัดงานประชาคมครั้งแรกโครงการโรงไฟฟ้าใกล้ชุมชนมุสลิมในต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

Read More
Photos: Luke Duggleby/Protection International

แด่นักสู้ผู้จากไป: ความรุนแรงในไทยที่ไม่อาจมองข้าม

คาริน แซคคารี่ นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน อภิปรายถึงชุดภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใครที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการวิสามัญฆาตกรรมและบังคับให้สูญหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

Read More
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

ชาวหนองพะวาชนะคดีโรงรีไซเคิล 47 ล้านบาท 

วันนี้ ศาลจังหวัดระยองพิพากษาตัดสินให้ชาวบ้านหนองพะวา จ.ระยอง ได้รับค่าเสียหายจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลจากโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ใกล้เคียง

Read More
ภาพ: The Story of แม่หญิงไฟ้ท์

90 ปีรัฐธรรมนูญไทย ประชาชนร้องยกระดับสิทธิมนุษยชน

วันนี้เป็นวันครบรอบ 90 ปีที่ประเทศไทยเริ่มต้นใช้รัฐธรรมนูญ นักกิจกรรมผู้หญิงเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญยกระดับสิทธิผู้หญิงและปกป้องสิทธิมนุษยชน

Read More
ภาพ: The Story of แม่หญิงไฟ้ท์

ขบวนการผู้หญิงนักปกป้องสิทธิรวมตัวผลักดันรัฐธรรมนูญที่รองรับงานบ้าน

29 พฤศจิกายน ขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสากล 2565

Read More

หลายสิบปีการต่อสู้ สู่วันที่งานบริการทางเพศไทย (เกือบ) ถูกกฎหมาย

ใกล้วันที่ไทยจะมีงานบริการทางเพศถูกกฎหมาย แต่อนาคตร่างกฎหมายตัวใหม่ยังต้องลุ้นขึ้นอยู่กับว่าที่รัฐบาลหัวก้าวหน้าชุดใหม่

Read More

ไทยเตรียมปลดล็อกให้งานบริการทางเพศถูกกฎหมาย หวั่นชะลอเพราะเลือกตั้ง

ไทยเตรียมคลอดร่างกฎหมายที่จะปลดล็อกให้งานบริการทางเพศถูกกฎหมายและแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนในธุรกิจ ทว่าอนาคตยังไม่แน่นอนเพราะการเลือกตั้งและต้องผ่านรัฐสภา

Read More

ชุมชนมุสลิมค้านแผนสร้างโรงไฟฟ้าขยะ

วันที่ 13 มกราคม 2566 กลุ่มติดตามมลพิษในประเทศไทย “หยุดภัยมลพิษ Pollution-Free EARTH”  รายงานการจัดงานประชาคมครั้งแรกโครงการโรงไฟฟ้าใกล้ชุมชนมุสลิมในต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

Read More

แด่นักสู้ผู้จากไป: ความรุนแรงในไทยที่ไม่อาจมองข้าม

คาริน แซคคารี่ นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน อภิปรายถึงชุดภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใครที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการวิสามัญฆาตกรรมและบังคับให้สูญหายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

Read More

ชาวหนองพะวาชนะคดีโรงรีไซเคิล 47 ล้านบาท 

วันนี้ ศาลจังหวัดระยองพิพากษาตัดสินให้ชาวบ้านหนองพะวา จ.ระยอง ได้รับค่าเสียหายจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลจากโรงงานรีไซเคิลในพื้นที่ใกล้เคียง

Read More

90 ปีรัฐธรรมนูญไทย ประชาชนร้องยกระดับสิทธิมนุษยชน

วันนี้เป็นวันครบรอบ 90 ปีที่ประเทศไทยเริ่มต้นใช้รัฐธรรมนูญ นักกิจกรรมผู้หญิงเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญยกระดับสิทธิผู้หญิงและปกป้องสิทธิมนุษยชน

Read More

ขบวนการผู้หญิงนักปกป้องสิทธิรวมตัวผลักดันรัฐธรรมนูญที่รองรับงานบ้าน

29 พฤศจิกายน ขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสากล 2565

Read More