เคเลบ ควินลี

เคเลบ ควินลี

เคเลบ ควินลี เป็นนักข่าวอิสระประจำอยู่กรุงเทพฯ ทำหน้าที่เขียนบทความข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นหลัก เคเลบเติบโตที่ประเทศไทยและเคยอาศัยอยู่ทั้งในพื้นที่ชนบทและตัวเมือง อีกทั้งยังสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเรื่องประเด็นการเมืองและประเด็นร่วมสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิภาคแห่งนี้ เคเลบเรียนจบด้านวารสารศาสตร์และการถ่ายภาพจากมหาวิทยาลัย และมีผลงานการเขียนข่าวเผยแพร่ในประเด็นด้านการใช้ความรุนแรงของรัฐ การประท้วงคัดค้านของประชาชน และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนประเด็นอื่น ๆ ทำให้เขาสนใจเกี่ยวกับผลกระทบจากลัทธิอำนาจนิยมที่กำลังขยายวงกว้างไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรายงานเรื่องราวที่เผยให้เห็นถึงความบอบช้ำของประชาชนจากน้ำมือของรัฐบาลเผด็จการ
ภาพ : ลูค ดุกเกิลบี/HaRDstories

หญิงผู้เยียวยาบาดแผลชายแดนใต้

การทารุณกรรมและซ้อมทรมานส่งผลกระทบหนักหน่วงต่อชุมชนชายแดนภาคใต้ แต่นักกิจกรรมหญิงคนหนึ่งกำลังหาทางหยุดความรุนแรงนี้ด้วยการบันทึกเหตุทารุณกรรมและเสนอการบำบัดเป็นสิ่งชดเชย

Read More

หญิงผู้เยียวยาบาดแผลชายแดนใต้

การทารุณกรรมและซ้อมทรมานส่งผลกระทบหนักหน่วงต่อชุมชนชายแดนภาคใต้ แต่นักกิจกรรมหญิงคนหนึ่งกำลังหาทางหยุดความรุนแรงนี้ด้วยการบันทึกเหตุทารุณกรรมและเสนอการบำบัดเป็นสิ่งชดเชย

Read More
error: Content is protected !!