Search
Close this search box.
Picture of วันเพ็ญ พาใจ

วันเพ็ญ พาใจ

วันเพ็ญ พาใจ เป็นนักข่าวนักเขียน เขียนข่าวครอบคลุมปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เคยเขียนงานให้กับสำนักพิมพ์ Southeast Asia Globe และปัจจุบันเขียนให้นิคเคอิเป็นหลัก

เมื่อลูกสาวชาวประมงลุกขึ้นมาปกป้องท้องทะเลจากเมกะโปรเจคต์อุตสาหกรรม

“บ้านที่หนูอาศัยอยู่ เสื้อผ้าที่หนูใส่ รองเท้า ชุดนักเรียน ค่าเทอม รถจักรยานที่หนูเคยขี่ ของเล่นที่​หนูเคยมี มาจากทะเลทั้งหมด”
Photo: Luke Duggleby/HaRDstories

เมื่อลูกสาวชาวประมงลุกขึ้นมาปกป้องท้องทะเลจากเมกะโปรเจคต์อุตสาหกรรม

“บ้านที่หนูอาศัยอยู่ เสื้อผ้าที่หนูใส่ รองเท้า ชุดนักเรียน ค่าเทอม รถจักรยานที่หนูเคยขี่ ของเล่นที่​หนูเคยมี มาจากทะเลทั้งหมด”

Read More

เมื่อลูกสาวชาวประมงลุกขึ้นมาปกป้องท้องทะเลจากเมกะโปรเจคต์อุตสาหกรรม

“บ้านที่หนูอาศัยอยู่ เสื้อผ้าที่หนูใส่ รองเท้า ชุดนักเรียน ค่าเทอม รถจักรยานที่หนูเคยขี่ ของเล่นที่​หนูเคยมี มาจากทะเลทั้งหมด”

Read More