Search
Close this search box.
Picture of บำเพ็ญ ไชยรักษ์

บำเพ็ญ ไชยรักษ์

บำเพ็ญ ไชยรักษ์ เป็นนักวิจัยที่ใช้ประสบการณ์การทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยามาเขียนเป็นหนังสือ บทความ หรือสารคดี ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ สังคม และผู้คน โดยงานเขียนส่วนใหญ่มีเนื้อหาด้านความเป็นธรรมทางสังคม ระบบนิเวศ และสุขภาพ

จาก ‘กำแพงใจ’ สู่ ‘ปิดเหมือง-ฟื้นฟู’ เมื่อชัยชนะของชาวบ้าน มาพร้อมการต่อสู้บทใหม่

เหมืองทองปิดตัว ศาลสั่งชดเชยและฟื้นฟูธรรมชาติแก่ชุมชน แม้การต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ “บ้านนาหนองบง” เหมือนจะจบ แต่เส้นทางฟื้นฟูยังคงเชื่องช้า และชุมชนก็ยังต้องสู้ต่อ
เริงฤทธิ์ คงเมือง / HaRDstories

จาก ‘กำแพงใจ’ สู่ ‘ปิดเหมือง-ฟื้นฟู’ เมื่อชัยชนะของชาวบ้าน มาพร้อมการต่อสู้บทใหม่

เหมืองทองปิดตัว ศาลสั่งชดเชยและฟื้นฟูธรรมชาติแก่ชุมชน แม้การต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ “บ้านนาหนองบง” เหมือนจะจบ แต่เส้นทางฟื้นฟูยังคงเชื่องช้า และชุมชนก็ยังต้องสู้ต่อ

Read More

จาก ‘กำแพงใจ’ สู่ ‘ปิดเหมือง-ฟื้นฟู’ เมื่อชัยชนะของชาวบ้าน มาพร้อมการต่อสู้บทใหม่

เหมืองทองปิดตัว ศาลสั่งชดเชยและฟื้นฟูธรรมชาติแก่ชุมชน แม้การต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ “บ้านนาหนองบง” เหมือนจะจบ แต่เส้นทางฟื้นฟูยังคงเชื่องช้า และชุมชนก็ยังต้องสู้ต่อ

Read More