ซาห์นัส เมลาซานดี

ซาห์นัส เมลาซานดี

ซาห์นัส เมลาซานดี เป็นนักจัดตั้งชุมชน นักวิจัย และนักแปลอิสระที่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่าน สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน การเคลื่อนไหวทางสังคม เพศภาวะ วรรณกรรม และศิลปะ เธอร่วมก่อตั้งชมรมนักอ่านนามว่า LiteraSEA โดยเน้นอ่านวรรณกรรมของนักเขียนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสมาชิกชมรมที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกภูมิภาคแห่งนี้

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.