เรื่องเล่านักสู้ผู้ปกป้องสิทธิ
ธนพร วิจันทร์ : ผู้นำสหภาพแรงงานผู้ไม่ยอมเลิกงาน
ธนพร วิจันทร์ : ผู้นำสหภาพแรงงานผู้ไม่ยอมเลิกงาน

โดย ณิชา เวชพานิช

หลายสิบปีการต่อสู้ สู่วันที่งานบริการทางเพศไทย (เกือบ) ถูกกฎหมาย
หลายสิบปีการต่อสู้ สู่วันที่งานบริการทางเพศไทย (เกือบ) ถูกกฎหมาย

โดย HaRDstories

‘รัฐสวัสดิการ’ และบำนาญถ้วนหน้า: ขายฝันหรือทำได้จริง?
‘รัฐสวัสดิการ’ และบำนาญถ้วนหน้า: ขายฝันหรือทำได้จริง?

โดย ธีรนัย จารุวัสตร์

previous arrow
next arrow

Latest News

เราเป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิง/นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและกลุ่มชุมชนผ่านการใช้ภาพเล่าเรื่องและการเขียนข่าวเพื่อสร้างแรงผลักดัน

PROJECTS

โปรเจกต์พิเศษที่เราร่วมจัดทำกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ชุมชนนักปกป้องสิทธิศิลปิน และองค์กรสิทธิ มีดังนี้
ผู้หญิงนักปกป้องสิท

รู้จักกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิจากทั่วประเทศไทยที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน ในชุดบทความพิเศษของเราที่จะทยอยนำเสนอเป็นระยะ ๆ

ผู้หญิงนักปกป้องสิท
แด่นักสู้ผู้จากไป

Luke Duggleby ช่างภาพ ร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชน Protection International จัดทำโปรเจกต์พิเศษ “แด่นักสู้ผู้จากไป” เพื่อรำลึกถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ถูกฆาตกรรมหรือบังคับให้สูญหายตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา

แด่นักสู้ผู้จากไป
previous arrow
next arrow

สิทธิชนกลุ่มน้อย

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 60 กลุ่มอาศัยอยู่ภายในประเทศ แต่รัฐกลับไม่ได้ให้การรับรองสถานะของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเป็นทางการ และบ่อยครั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเทศไทยอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่หลากหลาย ที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนชนบทมาหลายชั่วอายุคน แต่เมื่อบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่

การคุกคามสิทธิ

การลุกขึ้นมาส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ให้ถูกละเมิดอาจเป็นเรื่องเสี่ยงและอันตราย สิ่งที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ หลายคนต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง คือการถูกข่มขู่ คุกคามด้วยกฎหมาย ทำร้ายร่างกาย จับกุมโดยพลการ

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

การทำงานนักปกป้องสิทธิฯ ทั่วประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนและชุมชนมีอำนาจและอิสระในการควบคุมดูแลชีวิตของตน ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็ง” เราเน้นเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามของนักปกป้องสิทธิฯ

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

การเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศและน้ำ รวมทั้งปัญหาดินปนเปื้อนสารเคมี ในหัวข้อเรื่อง “มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม”

สิทธิแรงงาน

สิทธิของผู้ใช้แรงงานคือการมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สถานที่ทำงานปราศจากการเลือกปฏิบัติ และได้รับค่าแรงที่เพียงพอต่อการครองชีพ นอกจากนี้ ผู้ใช้แรงงานยังมีอิสระที่จะจัดและเข้าร่วมการร่วมเจรจาต่อรอง ในหัวข้อเรื่อง

สิทธิในที่ดิน

แม้ว่าแรงงานของประเทศไทยประมาณร้อยละ 30 จะทำงานในภาคการเกษตร แต่ว่าชาวไร่ชาวนาหลายครอบครัวกลับไม่มีที่ดินทำกินหรือเสี่ยงที่จะสูญเสียที่ดินที่ใช้ผลิตอาหารและสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว ในบางกรณี นโยบายรัฐ โครงการพัฒนา

ความเท่าเทียมทางเพศภาวะ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศภาวะในประเทศไทยจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่ผู้หญิงและผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะที่หลากหลายยังคงมีบทบาทที่เป็นรองในการตัดสินใจ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.